Het promoveren in beeld gebracht.

09/01/2024

Een promotie in beeld gebracht.

Een promotie is een mooie ceremonie met een vast ritueel en veel tradities en is voor de promovendus (degene die promoveert) de afsluiting van een jarenlang onderzoekstraject met een door hem of haar geschreven proefschrift.

Centraal bij de promotie staat de verdediging van het proefschrift waarbij de promovendus (degene die promoveert) door de promotiecommissie, ook wel corona genoemd, aan de tand gevoeld over zijn of haar werk.

De corona bestaat uit de persoonlijke begeleider van de promovendus en een aantal hoogleraren van diverse universiteiten die kennis hebben van het gebied waar onderzoek en het proefschrift over gaat.

Etiquette tijdens de promotie

De promovendus wordt tijdens de ceremonie bijgestaan door twee paranimfen. Dit zijn vaak twee (oud-)studiegenoten, of vrienden of familie. Vroeger mocht de promovendus tijdens de verdediging van het proefschrift de paranimfen ook consulteren. De paranimfen hebben tegenwoordig echter meer een ceremoniële rol.

Voorafgaand aan de promotieceremonie wachten de promovendus en de paranimfen in het zogenaamde zweetkamertje. Daar worden ze door de pedel opgehaald die hen vervolgens naar de promotiezaal begeleid. De pedel is een ceremonieel functionaris van de universiteit die een traditioneel gewaad draagt en een scepter ofwel een pedelstaf.

De promovendus, de paranimfen en de corona komen de promotiezaal binnen, voorgegaan door de pedel. De genodigden zijn dan al aanwezig.

De hoogleraren dragen een toga en muts die aan hun universiteit gebruikelijk zijn. Omdat er vaak hoogleraren van verschillende universiteiten bij zijn, is de corona vaak een bont gekleed gezelschap. De promovendus, de paranimfen en de genodigden dragen geen speciale toga maar zijn vaak wel mooi gekleed.

Verdediging proefschrift

Na binnenkomst van de promovendus, de paranimfen en de corona wordt de verdediging van het proefschrift meestal geopend door de persoonlijk begeleider van de promovendus. De corona heeft voor de ceremonie een aantal vragen bedacht die ze tijdens de zitting stellen en die door de promovendus worden beantwoord. De verdediging duur precies 45 of 60 minuten (afhankelijk van de universiteit)

Na 45 of 60 minuten komt de pedel opnieuw binnen, stampt met zijn scepter op de grond en roept “Hora Est!” (latijn voor “Het is tijd”), waarmee de promotiezitting wordt geschorst.

Beoordeling en afsluiting

Na het Hora Est trekt de corona zich terug om de beoordeling te bepalen. Meestal ligt die al vast, maar het blijft altijd spannend. Na terugkeer wordt de promotiezitting hervat en maakt de corona de beoordeling bekend. Bij een positief resultaat wordt de doctorsgraad (bul) uitgereikt. Daarna volgt vaak nog een receptie waarbij het gebruikelijk is dat de promovendus de drankjes verzorgt.

Film en fotografie

Voor de promovendus maar ook de familie, vrienden, de persoonlijke begeleider en is een promotieceremonie een bijzondere gebeurtenis. Er is vaak jaren onderzoek gedaan en met het proefschrift uiteindelijk toegewerkt naar dit moment.

Vele vinden het dan ook fijn om dit ook vastgelegd te hebben. Dit kan door middel van foto’s of door middel van film. Als fotograaf en/of videograaf ben je heel nauw bij de hele ceremonie betrokken. Vanaf het zweethokje tot en met de receptie. Hierbij is van groot belang dat je de promotie vastlegt zonder daarbij zelf teveel aanwezig te zijn. Het gaat om het ‘verhaal’ van begin tot het eind

Reageer

Je feedback is waardevol voor mij. (Je email wordt niet gepubliceerd)

Wacht......